W dniu 28 września 2016 r. odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. 

Jednym z ważniejszych punktów obrad było przyjecie Zintegrowanego Planu Mobilności dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego na lata 2016-2023, przyjęto także  uchwałę dotyczącą zmiany porozumienia w sprawie powierzenia Instytucji Pośredniczącej zadań związanych z realizacją instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. 

 

Dokument  można pobrać  tutaj >>> Zintegrowany Plan Mobilności dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego na lata 2016-2023 <<<