Po unijne fundusze sięgnęła Wspólnota Mieszkaniowa nr 161 w Szczecinie, która planuje głęboką termomodernizację budynku przy ulicy Potulickiej 19. Umowę gwarantującą dofinansowanie podpisał w piątek, 17 listopada 2017 roku marszałek województwa Olgierd Geblewicz i przedstawiciele beneficjenta: Krzysztof Gugała i Robert Matera.

Ekologiczna inwestycja ma zmniejszyć energochłonność budynku, poprawić jakość powietrza oraz ograniczyć koszty eksploatacyjne. W planach jest m.in. usprawnienie instalacji grzewczej, wymianę stolarki okiennej w mieszkaniach, piwnicach i na klatce schodowej, montaż instalacji fotowoltaicznej, a także docieplenie dachu i ścian zewnętrznych: cokołowej, szczytowej oraz od frontu i z tyłu. Wszyscy pragniemy mieszkać w czystym i estetycznym otoczeniu, dlatego niemały strumień unijnych funduszy przeznaczyliśmy na działania ekologiczne na Pomorzu Zachodnim. Dzięki inwestycjom związanym np. z termomodernizacjami poprawiamy stan środowiska naturalnego oraz wygląd poszczególnych części zachodniopomorskich miast. Działania takie cieszą się sporym zainteresowaniem naszych beneficjentów, czego przykładem jest kolejna podpisana umowa - podkreślił marszałek województwa Olgierd Geblewicz.

Koszt prac remontowych w kamienicy przy ul. Potulickiej 19, w której 52% udziałów ma Gmina Miasto Szczecin, Wspólnota Mieszkaniowa nr 161 wyceniła na prawie 1,4 mln zł. Urząd Marszałkowski ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 przekaże ponad 1 mln zł. Projekt wpisuje się w założenia 2 Osi Priorytetowej ?Gospodarka niskoemisyjna?. działanie 2.8 ?Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych? strategii ZIT Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

To ważne dla nas zadanie, bo głównie chcemy poprawić efektywność energetyczną budynku, w którym znajduje się 20 lokali mieszkalnych. Planujemy wymianę okien, drzwi, ale także starych pieców gazowych bądź kaflowych czy montaż instalacji odnawialnych źródeł energii. To pierwsze unijne wsparcie, po które sięgnęliśmy. Inwestycja pozwoli nam zarówno osiągnąć wskaźniki w zakresie ekologii co najmniej do 2023 roku, jak również wkomponować się w nowe oblicze ulicy Potulickiej łączącej się bezpośrednio ze ścisłym centrum Szczecina. Efekt końcowy przedsięwzięcia powinniśmy poznać w sierpniu 2018 roku - wyjaśniał członek zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej nr 161 w Szczecinie Krzysztof Gugała.

Tylko w 2017 roku w ramach tzw. dwóch osi środowiskowych RPO WZ 2014-2020 podpisano prawie 70 umów. W ślad za nimi beneficjenci otrzymali z Urzędu Marszałkowskiego blisko 130 mln zł. Wsparcie przeznaczono w województwie głównie na termomodernizację obiektów, montaż urządzeń odnawialnych źródeł energii oraz modernizacje stacji uzdatniania wody czy oczyszczalni ścieków. Fundusze trafiły do przedsiębiorców, samorządów, wspólnot mieszkaniowych, szkół oraz domów pomocy społecznej.

Źródło www.wzp.pl