Informujemy, iż dniu 21 grudnia 2016 r. wiceminister rozwoju Witold Słowik zatwierdził zaktualizowany Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (v.1.12). Bieżąca zmiana dokumentu, została ograniczona do zał. 5 SzOOP, tzn. Wykazu Projektów Zidentyfikowanych. Zapraszamy do zapoznania się z aktualnym załącznikiem. <<< Załącznik 5. Wykaz projektów zidentyfikowanych przez właściwą instytucję w ramach trybu pozakonkursowego >>>