Z dniem 29.06.2016 IZ RPO WZ przyjęła Regulamin Komisji Oceny Projektów Programu Regionalnego w ramach instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych uchwałą Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego nr 991/16.

Regulamin Komisji Oceny Projektów Programu Regionalnego w ramach instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych ( PDF - 0,6 MB)

Oświadczenie członka komisji oceny projektów o rzetelności, bezstronności i poufności (PDF 0,3 MB)