Uprzejmie informujemy, iż w dniu 20 września 2016 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie zaktualizował Harmonogram przeprowadzania kolejnych faz oceny i wyboru wniosków do dofinansowania w ramach Działania 8.3 i 8.7 (w załączeniu). Zakres zmian dotyczy wydłużenia terminu dokonania oceny I fazy oceny merytorycznej.