Działanie 8.3 w ramach RPO WZ 2014-2020 - aktualizacja załącznika nr 7.10 do Regulaminu konkursu nr RPZP.08.03.00-IP.02-32-K20/17

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie wraz ze Stowarzyszeniem Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego informują, iż z uwagi na błąd techniczny, w dniu dzisiejszym zostaje zaktualizowany załącznik nr 7.10 Wzór listy sprawdzającej wniosek o dofinansowanie do Regulaminu konkursu nr RPZP.08.03.00-IP.02-32-K20/17, który zastępuję dotychczasowy załącznik. Pozostałe załączniki pozostają bez zmian.

Ogłoszenie o naborze 8.3