Ponad 200 punktów oświetleniowych przejdzie renowację w Gminie Stepnica. Zdecydowaną większość kosztów modernizacji infrastruktury pokryją fundusze RPO WZ 2014-2020. Umowę podpisali w piątek, 23 czerwca 2017 roku w Szczecinie marszałek województwa Olgierd Geblewicz i burmistrz Andrzej Wyganowski.

To inwestycja w tzw. multimodalną mobilność miejską.

- To symboliczne porozumienie, bo pokazuje, że Pomorze Zachodnie dba o środowisko. Rozwiązanie, które zastosuje gmina będzie ekologiczne i przyniesie oszczędności - zaznaczył marszałek województwa Olgierd Geblewicz.

W sumie "liftingowi" poddanych zostanie 216 punktów oświetleniowych. Przy renowacji Gmina Stepnica zastosuje energooszczędne rozwiązania, co pozwoli dodatkowo na obniżenie mocy zainstalowanych urządzeń oraz poprawę jakości i standardu oświetlenia miejskiego. Ponadto szacuje się, że ilość zaoszczędzonej energii wyniesie ponad 38 MWh na rok.

- To już dziewiąta podpisana w 2017 roku umowa, która pozwala realizować z zewnętrznym wsparciem nasze inwestycje. Niebawem cała gmina będzie korzystać z ekologicznego oświetlenia ledowego. To także ogromne oszczędności, bo pobór energii elektrycznej będzie nawet o 60& mniejszy - wyliczał burmistrz Stepnicy Andrzej Wyganowski.

Koszt inwestycji opiewa na ponad 800 tys. zł. 85% kosztów pokryją fundusze unijne. Będzie to prawie 683 tys. zł. Inwestycja ma zakończyć się do grudnia 2017 roku.

Projekt wpisuje się w założeniach 2 Osi Priorytetowej RPO WZ 2014-2020 ?Gospodarka niskoemisyjna, działanie 2.2 "Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego".

.