We wtorek 27 grudnia br. podpisano kolejne dwie umowy w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.  Gmina Miasto Szczecin  otrzyma unijne wsparcie na zakup nowych autobusów, a Gmina Police na budowę centrum przesiadkowego. 

Szczecin otrzyma finansowe wsparcie na zakup 20 fabrycznie nowych autobusów. Chodzi o dziesięć osiemnastometrowych, przegubowych i dziesięć "zwykłych", czyli 12 metrowych pojazdów. Ich szacunkowa wartość to 35 mln zł. Dofinansowanie wyniesienie 13,4 mln zł. Nowy tabor będzie kupowany i dostarczany do czerwca 2018 roku.

Gmina Police ze wsparciem eurofunduszy zbuduje nowe centrum przesiadkowe przy ul. Wyszyńskiego. Powstanie nowa nawierzchnia pętli, perony pętli, a także miejsca postoju autobusów, busów, taksówek i rowerów. Będą też wiaty, drogi manewrowe i ciągi pieszo-rowerowe. Projekt ma kosztować prawie 3,9 mln zł, a wsparcie unijne wyniesie ponad 3,2 mln zł. Koniec prac planowany jest na grudzień przyszłego roku. 

- Nie mam najmniejszych wątpliwości, że musimy zapewniać coraz większą i efektywniejszą mobilność mieszkańcom regionu. Transport kołowy, ale także szynowy - mam tu na myśli Szczecińską Kolej Metropolitalną - to priorytety dla SOM-u w bieżącej perspektywie finansowej - podkreślił marszałek województwa Olgierd Geblewicz. - To jedne z ostatnich umów ze wsparciem unijnym podpisane w roku 2016. Zdecydowanie i bez żadnej zwłoki przyśpieszamy kontraktacje funduszy RPO WZ 2014-2020 - dodał Olgierd Geblewicz.

Gmina Miasto Szczecin zakupi 20 nowoczesnych autobusów. Niskoemisyjny, klimatyzowany, a przede wszystkim ekologiczny tabor to 10 sztuk  pojazdów jednoczłonowych i 10 sztuk pojazdów dwuczłonowych. Koszt inwestycji to ponad 35 mln zł. Dofinasowanie RPO WZ 2014-2020 to 13,4 mln zł. Rozpoczęcie realizacji zadania przewidziano na lipiec 2017 roku, a zakończenie na czerwiec 2018 roku.

- Sprawność i tempo w jakim udało się przygotować dokumentację do podpisania budzi mój podziw dla pracowników Urzędu marszałkowskiego. To pierwsza umowa, jaką parafujemy z RPO WZ 2014-2020. Dzięki niej przygotowujemy się do przetargu, a zakupione pojazdy trafią do Szczecińskiego Przedsiębiorstwa Autobusowego "Dąbie". To znaczące inwestycje w tabor autobusowy, który codziennie wozi swoich pasażerów 260 pojazdami. Pokazuje to tylko ogromną skalę działań i wielką miarę potrzeb - zaznaczył zastępca prezydenta Szczecina Michał Przepiera.

Gmina Police postawiła zaś na budowę nowoczesnego węzła przesiadkowego przy ul. Wyszyńskiego. Powstanie nowa nawierzchnia, perony pętli, a także miejsca postoju autobusów, busów, taksówek i rowerów. Nie zabraknie wiat autobusowych, dróg manewrowych i ciągów pieszo-rowerowych. Projekt ma kosztować prawie 3,9 mln zł. Wsparcie unijne sięgnie ponad 3,2 mln zł.

- Bliskość Szczecina i Polic sprawia, że wspólnie, dla naszych mieszkańców realizujemy projekty. Budowa pętli i dworca autobusowego to dalszy etap działań na rzecz Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego - akcentował burmistrz Polic Władysław Diakun. 

Oba zadania wpisują się w działania 2.2 RPO WZ 2014-2020 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. Na realizację Strategii przeznaczono ponad 109 mln euro.

- Kolejne umowy za nami, a następne przed nami. Na działania niskoemisyjne i mobilne zaplanowaliśmy w ramach ZIT SOM ponad 77 mln euro. Na teren SOM-u trafi w tej perspektywie 57 nowoczesnych autobusów. Ich zakup dofinansuje RPO WZ i POiŚ - przekonywał dyrektor biura Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego Roman Walaszkowski.