O nowoczesny i ekologiczny tabor wzbogaci się Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne. Zakup 15 pojazdów pozwoli na poprawę komfortu podróży, jak i ograniczenie emisji szkodliwych gazów do atmosfery. Blisko 70 procent kosztów pokryją fundusze RPO WZ 2014-2020. Parafowanie umowy z udziałem marszałka Olgierda Geblewicza, prezesa SPPK Kazimierza Trzcińskiego, radnej województwa Joanny Żurowskiej oraz władz lokalnych miało miejsce w piątek, 10 marca 2017 roku.

Spółka pozyska w sumie 9 pojazdów jednoczłonowych oraz 6 autobusów przegubowych. Będą one przyjazne dla środowiska naturalnego, klimatyzowane i przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. Ponadto zakup zapewni integrację systemu transportowego pomiędzy Policami, a stolicą województwa w ramach Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.   

 - To umowa ważna z punktu widzenia mieszkańców, którzy dojeżdżają do pracy i do szkół pomiędzy Policami i Szczecinem. Ale oprócz wymiaru komunikacyjnego ta umowa ma jeszcze jeden, którego rangę unaoczniła mijająca zima, kiedy to borykaliśmy się ze smogiem. Czystość powietrza, to nasze największe wyzwanie ekologiczne, z którym trzeba się zmierzyć na wielu poziomach. Oczywiście w pierwszej kolejności należy wymieniać przestarzałe piece na nowe, ale przy tego rodzaju umowach warto podkreślać także, że warto jest korzystać z transportu publicznego, zwłaszcza, jeśli jest to tabor niskoemisyjny. To jest kolejny krok ku czystemu środowisku w naszym regionie, i to właśnie chcę dzisiaj podkreślić - mówił marszałek województwa Olgierd Geblewicz.

Marszałek podkreślał również znakomitą współpracę z samorządami Polic i Szczecina, ale także z samym SPPK w Policach, które będąc beneficjentem bierze na siebie wszelkie trudności i ryzyka związane z realizacją projektu. - Oby tych ryzyk było jak najmniej i wszystko przebiegało bez problemów - życzył prezesowi Kazimierzowi Trzcińskiemu, Olgierd Geblewicz.

Koszt zakupu pojazdów wyniesie prawie 18,5 mln zł. Ponad 10 mln to fundusze unijne z RPO WZ 2014-2020. Przedsiębiorstwo przewidziało realizację projektu do grudnia 2019 roku. Zadanie wpisuje się w założenia Osi 2 "Gospodarka niskoemisyjna", działanie 2.2 "Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu  w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego".

Pierwsze pięć autobusów trafi do nas już w tym roku, ponieważ przetarg ogłosiliśmy już wcześniej. W dwóch kolejnych latach otrzymamy  po pięć następnych pojazdów - powiedział prezes SPPK Kazimierz Trzciński.

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne to: nowe narzędzie służące wdrażaniu funduszy europejskich wpływających na zrównoważony rozwój miast i ich obszarów funkcjonalnych. W perspektywie 2014-2020 na ich realizację w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym zaplanowano prawie 110 mln euro.

 UM