oraz w Strategii ZIT

W dniu 22 marca 2106r.  Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Działania 8.3, oraz 8.7 udostępnił  zaktualizowany Regulaminy konkursów

W związku z zatwierdzeniem aktualnej Strategii ZIT SOM przez Walne zebranie Członków SSOM udostępnił w dniu 23. marca 2016r. zaktualizowaną Strategię ZIT SOM z dnia 15 marca 2016 r.

Prosimy o zapoznanie sie ze zmianami w dziale Aktualnosci >> .