W dniach 3 i 4 października 2017r. w Nowielicach odbyły się Warsztaty dla Koordynatorów ds. ZIT SOM. Podczas warsztatów uczestnicy zapoznali się z bieżącym stanem wdrażania RPO WZ 2014-2020 oraz stopniem realizacji instrumentu ZIT dla SOM.

Pracownicy IZ RPO WZ przedstawili nowe kluczowe uwarunkowania Ministerstwa Rozwoju dotyczące przyspieszenia wykorzystania funduszy z UE. Interesujący wykład przedstawił Pan Piotr Kowalski ze Spółdzielni Socjalnej FADO z przygotowania i wdrażania projektów z zachowaniem dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.