Marszałek województwa Olgierd Geblewicz i prezydent Szczecina Piotr Krzystek podpisali umowę na przebudowę węzła Łękno. Strategiczna inwestycja transportowa w Szczecinie będzie realizowana ze wsparciem unijnym. Marszałek województwa Olgierd Geblewicz i prezydent Piotr Krzystek podpisali umowę dającą początek przebudowie węzła Łękno. Parafowanie porozumienia, dzięki któremu inwestycja otrzyma dofinansowanie w wysokości 73 mln zł, odbyło się w piątek, 23 czerwca 2017 roku w Szczecinie.

 Dla Gminy Miasto Szczecin to kolejny etap powstania obwodnicy śródmiejskiej, która zatrzymała się na wysokości ulicy Arkońskiej. Tym razem chodzi o budowę dwupasmówki i dwupoziomowego skrzyżowania przy ulicy Traugutta i alei Wojska Polskiego z parkingami typu "Bike&Ride" i "Park&Ride", przystankami autobusowymi (linie 53,60,67) i tramwajowymi(linie 1,9) oraz ciągami pieszo-rowerowymi Ten strategiczny punkt transportowy w stolicy Pomorza Zachodniego dotyczy bowiem drogi wojewódzkiej nr 115.

- To ważny dzień dla mieszkańców Szczecina i regionu. Podpisaną umowę śmiało można określić mianem przełomowej, bo to pierwsze porozumienie o tak potężnym dofinansowaniu z perspektywy unijnej 2014-2020. Projekt łączy w sobie aż trzy strategiczne elementy. To transport drogowy, rowerowy, a także kolejowy, bowiem Szczecińska Kolej Metropolitalna będzie odgrywała istotna rolę - zaznaczył marszałek województwa Olgierd Geblewicz.

Ponadto inwestycja obejmuje utworzenie centrum przesiadkowego o ogromnym znaczeniu dla metropolitalnego transportu kolejowego, czyli Szczecińskiej Kolej Metropolitalnej. Inwestycja, której koszt oszacowano na blisko 100 mln zł ma zakończyć się w grudniu 2020 roku. Dofinansowanie z RPO WZ 2014-2020 wyniesie 73 mln zł.

- W rzeczywistości to bardzo ważna umowa dla Szczecina wspierana w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Węzeł Łękno połączy w jednym miejscu wiele różnych sposobów transportu. Ponadto będzie rozwiązaniem bardzo nowoczesnym. Projekt nie był łatwy do przygotowania, dlatego z satysfakcją podpisuję tę umowę - pokreślił prezydent Szczecina Piotr Krzystek.

Zadanie dotyczy Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

- Inwestycja jest nie do przecenienia, bo integruje wiele aspektów działań, ze szczególnym uwzględnieniem Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. Już 4 lipca uczynimy w tej kwestii kolejny krok naprzód i podpiszemy umowę partnerską przybliżającą nas do złożenia projektu o dofinansowanie powstania SKM - tłumaczył dyrektor biura Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego Roman Walaszkowski.

Jednocześnie podpisano umowę z Gminą Stepnica na modernizację 216 punktów oświetleniowych na terenie Gminy, której koszt wyniesie 800 tys zł, a dofinansowana z RPO będzie w wysokości 85%.

ZIT-y to nowe narzędzie służące wdrażaniu Funduszy Europejskich wpływających na zrównoważony rozwój miast i ich obszarów funkcjonalnych. Obejmują Szczeciński Obszar Metropolitalny oraz Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzki Obszar Funkcjonalny. W bieżącej perspektywie dla działań ZIT w SOM-ie zaplanowano kwotę ponad 109 mln euro, a w KKBOF-ie 40 mln euro.

.