Zapraszamy do zapoznania się z prezentacjami z wystąpień przedstawionych podczas konferencji pt. "Instrument ZIT jako ponadlokalne narzędzie rozwoju", zorganizowaną przez Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. która odbyła się w Międzyzdrojach w dniach 24 -  25 maja 2016.

W gronie przedstawicieli Ministerstwa Rozwoju, jednostek samorządu terytorialnego z całego kraju, reprezentantów środowisk akademickich, ekspertów i praktyków omawiane były sposoby wdrażania i koordynowania instrumentu ZIT oraz rola ZIT w założeniach "Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju". Przedstawione zostały także możliwości zastosowania doświadczeń londyńskich w Polsce dotyczących rozwoju metropolii oraz został przybliżony wpływ realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na rozwój społeczno-gospodarczy regionu metropolitalnego Szczecina. Drugi dzień Konferencji został poświęcony ZIT jako instrumentowi podnoszenia jakości życia mieszkańców, co realizowane jest głównie przez racjonalną gospodarkę przestrzenną i sprawną komunikację.

Szczecińska konferencja była jedną z nielicznych okazji, aby cenione autorytety, specjaliści, znawcy problemu wspólnie poruszali kwestie kluczowe dla funkcjonowania samorządów.

Konferencja zgromadziła około stu uczestników z całego kraju w tym z instytucji rządowych, samorządowych, uczelni i związków ZIT . W konferencji wziął udział min. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Pan Adam Hamryszczak, Sekretarz Województwa - Dyrektor Generalny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego Pan Przemysław Włosek, Prezydent Miasta Szczecin Pan Piotr Krzystek oraz przedstawiciele władz JST członków SSOM.

 Więcej informacji można znaleźć na stronie konferencji www.zit-som.szczecin.pl\konferencja w tym: program konferencji, zdjęcia i materiały pokonferencyjne.