Przedstawiamy Państwu drugi  numer E-biuletynu w którym poruszone zostały bieżące informacje dotyczące realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

Poruszone zostały w nim następujące zagadnienia:

  • Ogólnopolska konferencja w Szczecinie.
  • Węzeł przesiadkowy powstanie w Stargardzie.
  • Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w Szczecinie.
  • Stepnica beneficjentem ZIT

>>>> Zapraszamy do lektury  E-biuletynu <<<< 

 

Organizowany co roku Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu (ETZT) odbędzie się w dniach 16-22 września. Kampania promuje ekologiczne formy mobilności, takie jak środki transportu zbiorowego, rower, ruch pieszy oraz transport multimodalny (czyli łączenie różnych gałęzi transportu). Tematem przewodnim ETZT w roku 2017 jest hasło "Mobilność czysta, współdzielona i inteligentna".

W ostatnim dniu sierpnia do polickiej zajezdni autobusowej trafiły dwa nowe autobusy przegubowe Solaris Urbino 18. To pierwsze dwa, z pięciu nowych autobusów, jakie Spółka kupiła w tym roku. Pozostałe autobusy, trzy solowe Solarisy Urbino 12, dotrą do SPPK pod koniec września.

Autobusy zostały kupione w ramach projektu "Zakup taboru autobusowego niskoemisyjnego" współfinansowanego ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa II Gospodarka Niskoemisyjna, Działanie 2.2 Zrównoważona miltimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące skutki zmiany klimatu w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla SOM.

Działanie 8.3 RPO WZ 2014-2020 aktualizacja Listy projektów po procedurze odwoławczej, które uzyskały wymaganą liczbę punktów i zostały wybrane do dofinansowania w ramach konkursu nr RPZP.08.03.00-IP.02-32-K04/16

W związku z rozstrzygnięciem konkursu nr RPZP.08.03.00-IP.02-32-K04/16 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie wraz ze Stowarzyszeniem Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego publikuje zaktualizowaną po procedurze odwoławczej Listę projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów i zostały wybrane do dofinansowania.

 Ogłoszenie o naborze w ramach Działania 8.3

W związku z rozstrzygnięciem konkursu nr RPZP.08.03.00-IP.02-32-K20/17, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie wraz ze Stowarzyszeniem Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego publikuje Listę projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów i zostały wybrane do dofinansowania. Jednocześnie Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje informację o składzie Komisji Oceny Projektów dla rozstrzygniętego konkursu nr RPZP.08.03.00-IP.02-32-K20/17.

>>>> Wyniki naboru <<<<

Gmina Dobra inwestuje w poprawę stanu swoich dróg. Z pomocą samorządowi przyjdzie Regionalny program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Unijna pomoc obejmie przebudowę drogi w ciągu ulicy Wiosennej w Skarbimierzycach. Umowę gwarantującą wsparcie podpisali w piątek, 23 czerwca 2017 roku w Szczecinie marszałek województwa Olgierd Geblewicz oraz wójt Teresa Dera.

Ponad 200 punktów oświetleniowych przejdzie renowację w Gminie Stepnica. Zdecydowaną większość kosztów modernizacji infrastruktury pokryją fundusze RPO WZ 2014-2020. Umowę podpisali w piątek, 23 czerwca 2017 roku w Szczecinie marszałek województwa Olgierd Geblewicz i burmistrz Andrzej Wyganowski.

Marszałek województwa Olgierd Geblewicz i prezydent Szczecina Piotr Krzystek podpisali umowę na przebudowę węzła Łękno. Strategiczna inwestycja transportowa w Szczecinie będzie realizowana ze wsparciem unijnym. Marszałek województwa Olgierd Geblewicz i prezydent Piotr Krzystek podpisali umowę dającą początek przebudowie węzła Łękno. Parafowanie porozumienia, dzięki któremu inwestycja otrzyma dofinansowanie w wysokości 73 mln zł, odbyło się w piątek, 23 czerwca 2017 roku w Szczecinie.

Działanie 8.3 w ramach RPO WZ 2014-2020 - aktualizacja załącznika nr 7.10 do Regulaminu konkursu nr RPZP.08.03.00-IP.02-32-K20/17

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie wraz ze Stowarzyszeniem Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego informują, iż z uwagi na błąd techniczny, w dniu dzisiejszym zostaje zaktualizowany załącznik nr 7.10 Wzór listy sprawdzającej wniosek o dofinansowanie do Regulaminu konkursu nr RPZP.08.03.00-IP.02-32-K20/17, który zastępuję dotychczasowy załącznik. Pozostałe załączniki pozostają bez zmian.

Ogłoszenie o naborze 8.3