Działanie 8.3 RPO WZ 2014-2020 Lista projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów
i zostały wybrane
 do dofinansowania w ramach konkursu nr RPZP.08.03.00-IP.02-32-K34/18.

W związku z rozstrzygnięciem konkursu nr RPZP.08.03.00-IP.02-32-K34/18, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie wraz ze Stowarzyszeniem Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego publikuje Listę projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania.

Konkurs nr RPZP.08.03.00-IP.02-32-K34/18.

Przedstawiamy Państwu pierwszy w tym roku numer E-biuletynu w którym poruszone zostały bieżące informacje dotyczące realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

Poruszone zostały w nim następujące zagadnienia:

  1. ZITy rozwijają nasz region. O czym debatowano podczas konferencji w Świnoujściu?
  2. Zaczynamy wielkie zadanie! Kolej metropolitalna coraz bliżej
  3. Nowe autobusy dla Polic dzięki ZIT
  4. Autobusy elektryczne trafią do Szczecina
  5. Sprawdzamy jak przebiegają inwestycje w Świnoujściu

>>>> Zapraszamy do lektury  E-biuletynu <<<< 

 

Termomodernizacja budynków mieszkalnych przy ulicy Bankowej w Policach odbędzie się  z zastrzykiem eurofunduszy Marszałka Województwa. Dotacja przeznaczona zostanie na prace przy systemie ogrzewania, punktach oświetlenia i elewacji ścian. Unijna pomoc trafi do Gminy Police w wyniku umowy, którą w czwartek, 21 czerwca 2018 roku podpisali w Szczecinie marszałek województwa Olgierd Geblewicz i burmistrz Władysław Diakun.

Lista wniosków zakwalifikowanych do II fazy oceny merytorycznej w ramach konkursu
nr
RPZP.08.03.00-IP.02-32-K34/18 dla Działania 8.3 RPO WZ

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie wraz ze Stowarzyszeniem Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego publikuje Listę projektów, które zostały zakwalifikowane do II fazy oceny merytorycznej.

 Ogłoszenie o naborze w ramach Działania 8.3

Unijna dotacja Urzędu Marszałkowskiego na pomóc Stargardzkiej Agencji Rozwoju Lokalnego w uzbrojeniu kolejnej części stargardzkiego Parku Przemysłowego Nowoczesnych Technologii, a tym samym zapewnić dalszy rozwój istniejącej strefy inwestycyjnej oraz polepszyć warunki dla przedsiębiorców z sektora MŚP. Zakres robót obejmuje m.in. budowę jezdni dróg wewnętrznych, ciągów pieszych i pieszo-rowerowych, powstanie zjazdów indywidualnych oraz publicznych, stworzenie zatok autobusowych, oświetlenia drogowego, a także sieci kanalizacji deszczowej i wodno-kanalizacyjnej. Projekt realizowany będzie w partnerstwie z Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej. Jego koszt to ponad 9 mln zł. Unijna pomoc wyniesie prawie 7 mln zł. Prace mają zakończyć do grudnia 2018 roku.

Po raz kolejny Biuro SSOM było organizatorem konferencji poświęconej Zintegrowanym Inwestycjom Terytorialnym pn "Instytucjonalna współpraca jednostek samorządu terytorialnego w miejskich obszarach funkcjonalnych". W tym roku odbyła się ona w Świnoujściu w dniach 16-18 maja.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią w formie >>>> gazetki konferencyjnej <<<< oraz ze stroną poświęconą temu wydarzeniu >>>> http://zit-som.szczecin.pl/konferencja/ <<<<

W związku z zakończeniem oceny wniosków pod kątem braków formalnych w ramach konkursu nr RPZP.08.03.00-IP.02-32-K34/18, Działanie 8.3 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie wraz ze Stowarzyszeniem Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego publikuje Listę projektów, które zostały pozytywnie zweryfikowane pod względem braków formalnych i tym samym zostały skierowane do I fazy oceny merytorycznej.

 Ogłoszenie o naborze w ramach Działania 8.3

W miejscowości Łęgi zakończyła się budowa miejsca przesiadkowego. Dzięki tej inwestycji powstała między innymi nowa zatoka autobusowa, na którą wróciły już autobusy. Z dniem 25 kwietnia br. odwołane zostały zmiany wprowadzone komunikatem 97/TOR/2017 z dnia 22.10.2017 r., została przywrócona stała organizacja ruchu, a autobusy wjeżdżają na przystanek Łęgi wieś.

Dzięki Zintegrowanym Inwestycjom Terytorialnym Szczecin otrzyma 70 procent dofinansowania drugiego etapu przebudowy torowisk tramwajowych. Modernizacja dotyczy m.in. sieci w ciągu od alei Niepodległości po pętlę na Niebuszewie, alei Powstańców Wielkopolskich i na placu Szarych Szeregów, węzła Wyszyńskiego. W sumie z unijnego programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-20 Szczecin otrzyma 174,7 miliona złotych.

Informujemy, że od marca br w siedzibie Centrum Usługowo-Doradczego przy ul. Piastowskiej 62 uruchomiony zostanie stały dyżur Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich.

W punkcie uzyskać będzie można informacje na temat:

  • możliwości pozyskania środków zewnętrznych z różnych źródeł ( środki unijne, dotacje krajowe inne)
  • procedur pozyskiwania środków
  • sporządzania dokumentacji aplikacyjnej
  • realizacji i rozliczania projektów

Zapraszamy przedsiębiorców, organizacje pozarządowe do korzystania z bezpłatnych usług specjalistów z zakresu pozyskiwania funduszy

Miejsce:

Centrum Usługowo-Doradcze w Euroregionie Pomerania Świnoujście ul. Piastowska 62 (obok ZUS-u) pok. nr 4

w każdą drugą środę miesiąca Pierwszy dyżur 14 marca 2018, godz. 10.30 do 13.30

Jak przystosować się do zmian klimatycznych, jakie mają one wpływ na nasze życie, oraz co robić aby im zapobiegać – to tematy VII Klimatycznego Forum Metropolitalnego w Szczecinie które odbyło się 14 i 15 lutego br. Wydarzenie organizowane jest przez Unię Metropolii Polskich i Instytut na rzecz Ekorozwoju (InER) .