W związku z zakończeniem oceny wniosków pod kątem braków formalnych w ramach konkursu nr RPZP.08.03.00-IP.02-32-K20/17, Działanie 8.3 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie wraz ze Stowarzyszeniem Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego publikuje Listę projektów, które zostały pozytywnie zweryfikowane pod względem braków formalnych i tym samym zostały skierowane do I fazy oceny merytorycznej.

 Ogłoszenie o naborze w ramach Działania 8.3

W miejscowości Łęgi zakończyła się budowa miejsca przesiadkowego. Dzięki tej inwestycji powstała między innymi nowa zatoka autobusowa, na którą wróciły już autobusy. Z dniem 25 kwietnia br. odwołane zostały zmiany wprowadzone komunikatem 97/TOR/2017 z dnia 22.10.2017 r., została przywrócona stała organizacja ruchu, a autobusy wjeżdżają na przystanek Łęgi wieś.

Przedstawiamy Państwu pierwszy w tym roku numer E-biuletynu w którym poruszone zostały bieżące informacje dotyczące realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

Poruszone zostały w nim następujące zagadnienia:

 1. Szczecińską Koleją Metropolitalną pojedziemy w 2022 roku!
 2. Wielkie komunikacyjne zmiany w SOM!
 3. Szkoła, ale nie tylko. Gmina Dobra korzysta z ZITów
 4. Wiadukt w Policach – infrastruktura, która rozwija gospodarkę
 5. Świnoujście korzysta z mechanizmu ZIT SOM

>>>> Zapraszamy do lektury  E-biuletynu <<<< 

 

Dzięki Zintegrowanym Inwestycjom Terytorialnym Szczecin otrzyma 70 procent dofinansowania drugiego etapu przebudowy torowisk tramwajowych. Modernizacja dotyczy m.in. sieci w ciągu od alei Niepodległości po pętlę na Niebuszewie, alei Powstańców Wielkopolskich i na placu Szarych Szeregów, węzła Wyszyńskiego. W sumie z unijnego programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-20 Szczecin otrzyma 174,7 miliona złotych.

Informujemy, że od marca br w siedzibie Centrum Usługowo-Doradczego przy ul. Piastowskiej 62 uruchomiony zostanie stały dyżur Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich.

W punkcie uzyskać będzie można informacje na temat:

 • możliwości pozyskania środków zewnętrznych z różnych źródeł ( środki unijne, dotacje krajowe inne)
 • procedur pozyskiwania środków
 • sporządzania dokumentacji aplikacyjnej
 • realizacji i rozliczania projektów

Zapraszamy przedsiębiorców, organizacje pozarządowe do korzystania z bezpłatnych usług specjalistów z zakresu pozyskiwania funduszy

Miejsce:

Centrum Usługowo-Doradcze w Euroregionie Pomerania Świnoujście ul. Piastowska 62 (obok ZUS-u) pok. nr 4

w każdą drugą środę miesiąca Pierwszy dyżur 14 marca 2018, godz. 10.30 do 13.30

Jak przystosować się do zmian klimatycznych, jakie mają one wpływ na nasze życie, oraz co robić aby im zapobiegać – to tematy VII Klimatycznego Forum Metropolitalnego w Szczecinie które odbyło się 14 i 15 lutego br. Wydarzenie organizowane jest przez Unię Metropolii Polskich i Instytut na rzecz Ekorozwoju (InER) .

Informacje o spotkaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne dotyczące aplikowania w ramach Działania 8.3 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego RPO WZ 2014–2020.

W dniu dzisiejszym tj. 29.12.2017r , w Urzędzie Miasta Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz, Prezydent Świnoujścia Janusz Żmurkiewicz  podpisali umowy o dofinasowaniu, ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, ważnych, z punktu widzenia rozwoju produktu turystycznego zachodniopomorskiego regionu i Miasta Świnoujście inwestycji.

Budowa nowych linii tramwajowych w Szczecinie, dzięki dofinansowaniu, na które Piotr Krzystek, prezydent Szczecina podpisał 21 grudnia 2017 roku umowę to także element budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. Nowa trasa w kierunku Mierzyna, torowisko na ulicy Szafera i sieć biegnąca nowym skrzyżowaniem al. Wojska Polskiego Arkońska będą służyły całej metropolii.

 Dzięki Zintegrowanym Inwestycjom Terytorialnym ulepsza się infrastruktura szczecińskiej metropolii. W piątek, 15 grudnia gmina Police należąca do Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego podpisała dwie umowy na dofinansowanie w ramach ZIT SOM. Za ponad 13 mln złotych policzanie przebudują wiadukt na ulicy Kuźnickiej i wybudują nowe ścieżki rowerowe łączące miasto z terenami przemysłowymi.

Przedstawiamy Państwu trzeci numer E-biuletynu w którym poruszone zostały bieżące informacje dotyczące realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

Poruszone zostały w nim następujące zagadnienia:

 • Szczecińska Kolej Metropolitalna .
 • Węzeł przesiadkowy  w Stargardzie.
 • Węzeł przesiadkowy  w Goleniowie.
 • E-autobusy  w Szczecinie.
 • Autobusy dla Polic 

>>>> Zapraszamy do lektury  E-biuletynu <<<<