W związku z trwającą oceną projektów w ramach działania 5.2 Budowa i przebudowa dróg lokalnych (gminnych i powiatowych) w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 informujemy  o wynikach oceny wstępnej projektów Gmina Dobra i Gmina Stepnica. 

Ogłoszenie o naborze