20 maja 2015r. podpisano porozumienie pomiędzy Instytucją Zarządzającą czyli Zarządem Województwa Zachodniopomorskiego, a  Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego

 

 

 

20 maja 2015r. był urodzinowym świętem Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

Udział w uroczystej gali podsumowującej 10 lat istnienia Stowarzyszenia w gmachu Filharmonii Szczecińskiej wzięli przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego tworzących SSOM i zaproszeni goście. Byli wśród nich min. Agnieszka Dawydzik dyrektor z Departament Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Paweł Bartnik dyrektor Stowarzyszenia Gmin Polskich Regionu Pomerania, dr Marta Lackowska z Uniwersytetu Warszawskiego, Janusz Szewczuk ? prezes Zarządu Stowarzyszenia Rozwoju Gospodarczego Gmin, Burghard Preissler ? reprezentant powiatu Vorpommern-Greiswald.

Podczas gali odbyło podpisanie porozumienia w sprawie powierzenia Instytucji Pośredniczącej zadań związanych z realizacją instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Porozumienie podpisali Olgierd Geblewicz marszałek województwa zachodniopomorskiego wraz z wicemarszałkiem Jarosławem Rzepą reprezentujący Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym. W imieniu Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego jako Instytucji Pośredniczącej porozumienie podpisał prezydent Szczecina Piotr Krzystek jako prezes Stowarzyszenia oraz wójt gminy Dobra Teresa Dera skarbnik SSOM .

W myśl porozumienia, SSOM powierzono zadania związane m.in.:
- przygotowanie kryteriów oceny strategicznej w ramach projektów Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT), pod kątem zgodności ze strategią ZIT
- udział w procesie wyboru projektów aplikujących o dofinansowanie RPO z puli przeznaczonej na ZIT

Budżet ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, zapewniony w RPO, wyniesie ponad 440 mln. zł. Środki mają trafić na promowanie przedsiębiorczości, wspieranie rozwoju produktów i usług, oszczędzanie energii, wspieranie zrównoważonego transportu miejskiego czy wspieranie kształcenia i szkolenia dla potrzeb rynku pracy.

Na zakończenie obchodów 10-lecia przedstawiciele samorządów SOM i zaproszeni goście mieli okazję obejrzeć film zrealizowany na zlecenie Stowarzyszenia SOM, a także wysłuchać świetnego koncertu "FIESTA PO SZCZECIŃSKU".