W dniach 7 i 8 listopada 2016r. w Pobierowie odbyły się Warsztaty dla Koordynatorów ds. ZIT SOM wraz z wizytą studyjną.

Wizyta studyjna odbyła się w Goleniowskim Parku Przemysłowym. Celem wizyty było zaprezentowanie funkcjonowania spółki zajmującej się sprzedażą e-commerce na rynki skandynawskie. Podczas warsztatów uczestnicy zapoznali się z bieżącym stanem wdrażania RPO WZ 2014-2020 oraz stopniem realizacji instrumentu ZIT dla SOM . Pracownicy IZ RPO WZ przedstawili nowe kluczowe uwarunkowania Ministerstwa Rozwoju dotyczące przyspieszenia wykorzystania funduszy z UE.