Budowa nowych linii tramwajowych w Szczecinie, dzięki dofinansowaniu, na które Piotr Krzystek, prezydent Szczecina podpisał 21 grudnia 2017 roku umowę to także element budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. Nowa trasa w kierunku Mierzyna, torowisko na ulicy Szafera i sieć biegnąca nowym skrzyżowaniem al. Wojska Polskiego Arkońska będą służyły całej metropolii.

 - Umowa na dofinansowanie budowy nowych sieci tramwajowych jest ważna nie tylko dla Szczecina, ale całej metropolii - mówi Piotr Krzystek, prezydent Szczecina i prezes SSOM. - To przedsięwzięcie komplementarne z powstającą Szczecińską Koleją Metropolitalną. Tworzymy spójny system komunikacji publicznej dla całej aglomeracji szczecińskiej.

Wszystkie przedsięwzięcia, na które gmina Szczecin uzyskała dofinansowanie w wysokości 85 milionów złotych należą do tzw. projektów komplementarnych w ramach realizowanych przez Szczeciński Obszar Metropolitalny Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Środki na ten cel pochodzą z funduszy Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

- Wśród w ten sposób dofinansowanych inwestycji jest zakup 16 energooszczędnych i ekologicznych autobusów dla Stargardu oraz 6, także ekologicznych autobusów dla Świnoujścia - informuje Roman Walaszkowski. - Budowa nowoczesnej infrastruktury komunikacji publicznej, to jeden z priorytetów Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

Projekt jest na liście projektów komplementarnych Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego który obejmuje następujące zadania:

Budowy torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (CH Ster)

Inwestycja obejmuje przebudowę trasy tramwajowej na odcinku od Ronda Gierosa do ul. Kwiatowej z dobudową drugiego toru oraz budowę nowego odcinka torowiska dwutorowego od ul. Kwiatowej do nowoprojektowanej pętli Mierzyn. W ramach prac przebudowana zostanie północna jezdnia ulicy Ku Słońcu na odcinku od ul. Krętej do ul. Przygodnej. Dodatkowo prace obejmą również wymianę nawierzchni i przebudowę istniejącej ścieżki rowerowej po północnej stronie ulicy, budowę dwóch parkingów rowerowych, budowę budynku dyspozytorsko-socjalnego, podstacji trakcyjnej oraz systemu monitoringu wizyjnego na pętli tramwajowej Mierzyn.Inwestycja będzie realizowana w latach 2019-2021.

Przebudowa ul. Arkońskiej wraz z budową torowiska od pętli Las Arkoński do al. Wojska Polskiego

W ramach inwestycje przebudowane zostanie skrzyżowanie Al. Wojska Polskiego - Arkońskiej - Szafera, w miejsce obecnego układu drogowego pojawi się rondo. Przebudowana zostanie również ul. Arkońska - od skrzyżowania z Al. Wojska Polskiego do pętli tramwajowej Las Arkoński (w ramach prac przebudowany zostanie również istniejący wiadukt). Pojawi się jezdnia o szerokości 13,0 m i czterech pasach ruchu (po dwa w każdą stronę). Środkowe pasy ruchu będą wspólne z torowiskiem tramwajowym wbudowanym w jezdnię. Na terenie naprzeciwko stadionu Arkonii Szczecin zlokalizowany będzie parking Park & Ride na ponad 170 miejsc dla samochodów i 4 dla autobusów oraz parking Bike & Ride. Ponadto pracami objęta zostanie również pętla tramwajowa "Las Arkoński", która zostanie przebudowana na pętlę tramwajowo-autobusową. W rejonie pętli zlokalizowany będzie parking Park & Ride na 12 miejsc postojowych.Prace realizowane przez EUROVIA POLSKA S.A. rozpoczną się na początku przyszłego roku i potrwają ok 18 miesięcy.

Przebudowa ul Szafera na odcinku od al. Wojska Polskiego do Hali Widowiskowo-Sportowej wraz z budową torowiska i nowej pętli tramwajowej

W ramach inwestycji wybudowane zostanie torowisko tramwajowe na ul. Szafera na odcinku od al. Wojska Polskiego do Hali Widowiskowo-Sportowej. Przy hali powstanie pętla tramwajowo-autobusowa oraz trzy parkingi Park & Ride i jeden Bike & Ride. Inwestycja będzie realizowana w latach 2018-2020.