Miasto Szczecin otrzymało dofinansowanie na przebudowę węzła komunikacyjnego Łękno.

Projekt pn: Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie, otrzymał dofinansowanie w ramach Działania 2.2 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

 

- Przyznanie dofinansowania to pozytywna wiadomość, ponieważ daje nam zielone światło i umożliwia przygotowanie się do realizacji całego przedsięwzięcia ? mówi Michał Przepiera Zastępca prezydenta miasta ds. inwestycji. ? Nowy układ drogowy, który powstanie u zbiegu alei Wojska Polska i trasy średnicowej wniesie nową jakość w zakresie obsługi ruchu samochodowego i pozwoli znacznie go rozładować. Co istotne całość funkcjonować będzie jako węzeł przesiadkowy, z którego skorzystają pasażerowie komunikacji miejskiej oraz przyszli użytkownicy kolei metropolitalnej.

Koszt inwestycji to 97 887 633,62 zł z czego dofinansowanie wyniesie 73 000 000,00 zł. Inwestycja będzie realizowana w latach 2018-2020.

W ramach projektu powstanie dwupoziomowe skrzyżowanie łączące Aleję Wojska Polskiego z tzw. trasą średnicową. Pojawi się również nowa infrastruktura do obsługi pasażerów komunikacji publicznej. Docelowo węzeł pełnić będzie funkcję centrum przesiadkowego dla Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej.

Węzeł Łękno - wizualizacja

Stan obecny przystanku