Gmina Dobra inwestuje w poprawę stanu swoich dróg. Z pomocą samorządowi przyjdzie Regionalny program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Unijna pomoc obejmie przebudowę drogi w ciągu ulicy Wiosennej w Skarbimierzycach. Umowę gwarantującą wsparcie podpisali w piątek, 23 czerwca 2017 roku w Szczecinie marszałek województwa Olgierd Geblewicz oraz wójt Teresa Dera.

Modernizowana infrastruktura to blisko półkilometrowy odcinek drogi położony w pobliżu skrzyżowania z drogą krajową nr 10.

- To nie pierwsza drogowa inwestycja w gminie Dobra, którą wspieramy z funduszy unijnych. To kolejna modernizacja objęta partnerskimi uzgodnieniami w ramach mechanizmu ZIT. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne okazują się strzałem w dziesiątkę - przekonywał marszałek województwa Olgierd Geblewicz.

Prace przy projekcie rozpoczęły się już w ubiegłym roku, zaś ich zakończenie planowane jest na listopad br. Gminna inwestycja ma zwiększyć spójność sieci transportu drogowego wewnątrz Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

- Z punktu widzenia gminy Dobra realizowane przedsięwzięcie jest niezwykle istotne, bo ulica Wiosenna stanowi bezpośredni dojazd do terenów inwestycyjnych - podkreśliła wójt Dobrej Teresa Dera.

Koszt prac wyceniono na prawie 2,4 mln zł. Pomoc z RPO WZ 2014-2020 wyniesie 1,4 mln zł. Prace przy projekcie rozpoczęły się jeszcze w ubiegłym roku, zaś ich zakończenie planowane jest na listopad br.

Projekt wpisuje się w założenia 5 Osi Priorytetowej "Zrównoważony transport?, działanie 5.2 ?Budowa i przebudowa dróg lokalnych (gminnych i powiatowych) w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego".