Wersja obowiązująca od 22.11.2017

Regulamin Komisji Oceny Projektów WWRPO w ramach ZIT RPO WZ oraz Oświadczenie członka komisji oceny projektów o rzetelności, bezstronności i poufności.