W dniu 15 marca 2016 roku odbyło się w Dobrej Szczecińskiej

Na terenie MZAZu (Międzygminny Zakład Aktywności Zawodowej w Dobrej) Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego podczas którego uchwalono Strategię  ZIT SOM. 

Podczas spotkania uczestnicy zwiedzili zakład >> MZAZ <<  zapoznając się z możliwościami zakładu.

>> Strategia ZIT <<