Dnia 21 grudnia br. podpisano pierwsze umowy o dofinansowanie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

Umowy podpisały należące do Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego gminy: Dobra Szczecińska i Stepnica. Jeszcze przed świętami ich budżety wzbogacą się o ponad 3 mln zł. Dzięki środkom RPO WZ 2014-2020 pokryją one koszty inwestycji drogowych. Inwestycja w Gminie Dobra zakończyła się październiku br., a prace w Gminie Stepnica potrwają do listopada przyszłego roku . Oba przedsięwzięcia dotyczą budowy i przebudowy lokalnych dróg.

 

- 

W poprzedniej perspektywie unijnej na zmiany wojewódzkiej infrastruktury transportowej przeznaczyliśmy prawie 900 mln zł. Kwota ta pozwoliła zmodernizować ponad 40% dróg zarządzanych przez samorząd województwa. Proces ten kontynuujemy w obecnej perspektywie, bowiem w konsekwencji prowadzi on do rozwoju lokalnych społeczności i w praktyce służy mieszkańcom regionu. Parafowaniem umów przyśpieszamy także realizację założeń RPO WZ 2014-2020 w zakresie kontraktacji i wydatkowania funduszy - przekonywał marszałek województwa Olgierd Geblewicz.

W Gminie Dobra, do której trafi ponad 1,3 mln zł, zmodernizowano ulicę Spółdzielców w Mierzynie. Ten ponad 800-metrowy odcinek jezdni łączy się drogą krajową nr 10, Stanowi także dojazd do firm i zakładów pracy. Droga ma nowy asfalt, chodniki, oświetlenie, przyłącza energetyczne i kanalizacyjno-deszczowe. Koszt całkowity to 2,6 mln zł.

Koniec realizacji tej inwestycji oznaczał duże zmiany dla mieszkańców, a  przede wszystkim przedsiębiorców, którzy swe interesy ulokowali w Mierzynie. Ulica ta prowadzi do siedzib wielu firm, dlatego zależało nam bardzo na jej modernizacji - tłumaczyła wójt Dobrej Szczecińskiej Teresa Dera.

W Stepnicy z kolei przebudowie ulegnie ul. Portowa oraz ul. Kościuszki. Na odcinku ponad pół kilometra wymieniona zostanie nawierzchnia, a także powstanie sieć energetyczna i deszczowa. Druga z ulic, stanowiąca alternatywny dojazd do Portu Morskiego, łączy się z droga wojewódzka nr 111. Koszt inwestycji szacuje się na 3,8 mln zł. Fundusze RPO WZ 2014-2020 wesprą projekt w prawie 50%, czyli kwotą około 1,9 mln zł.

Projekty wpisują się z działania 5 Osi Priorytetowej "Zrównoważony transport" i wskazane zostały w strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. Strategia ZIT SOM wdrażana jest na terenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego i na jej realizację przeznaczono 109,1 mln euro.  

To pierwsze umowy w ramach ZIT. Ważne, bo związane z sferą komunikacji transportowej. Liczę, że to nie są ostatnie umowy, które podpiszemy w tym roku, choć znaczna ich część parafowana będzie w 2017 roku - wyjaśniał dyrektor biura stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego Roman Walaszkowski.