W dniu 16 grudnia br. (środa) w Warszawie odbyła się konferencja kończąca II edycję konkursu Samorządowy Lider Zarządzania 2015 Razem dla rozwoju, w którym Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego zostało laureatem.

 

Laureaci:

 • Aglomeracja Wałbrzyska (Wałbrzych) za projekt: Tworzenie programów rozwoju obszaru funkcjonalnego Aglomeracji Wałbrzyskiej w duchu partnerstwa, dialogu i debaty między partnerami i interesariuszami;
 • Partnerstwo Królewiecki Obszar Funkcjonalny (powiat przasnyski) za projekt: Królewiecki Obszar Funkcjonalny  Porozumienie Przasnyskie jako model lokalnego partnerstwa samorządów;
 • Stowarzyszenie Metropolia Poznań ? za projekt: Koncepcja kierunków rozwoju przestrzennego Metropolii Poznań podejście zintegrowane;
 • Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego  za projekt: Metoda partycypacyjnego planowania rozwoju w SOM;
 • Partnerstwo Paprykowy Szlak (Stowarzyszenie Razem dla Radomki LGD Radom)  za projekt: Papryka Przytycka  Markowy Produkt Mazowsza.
 • Partnerstwo Włodawski Obszar Funkcjonalny (Włodawa) za projekt: Zarządzanie partnerstwem z wykorzystaniem zasad dotyczących współpracy w zespołach wirtualnych rozproszonych;

Wyróżnieni:

 • Partnerstwo Gmin Nadodrzańskich (Czerwieńsk) - za projekt: Sołtysi - jako kluczowy element łańcucha komunikacji z mieszkańcami w procedurze opracowywania dokumentów strategicznych i planistycznych Partnerstwa Gmin Nadodrzańskich;
 • Partnerstwo mające na celu realizację projektu Wzmocnienie spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej w Obszarze Funkcjonalnym Szlaku Jana III Sobieskiego w województwie lubelskim (Piaski) - za projekt: Partycypacja w praktyce na rzecz priorytetów rozwojowych gmin w obszarach spójności: społecznej, gospodarczej
 • i terytorialnej, w tym wyboru inwestycji kluczowych oraz wypracowanie modelu dobrych praktyk;
 • Partnerstwo Nyskie 2020 (Nysa)  za projekt: Partnerstwo Nyskie 2020 ? dialog między partnerami;
 • Partnerstwo Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów (Brwinów) za projekty: Szerokie partnerstwo trójsektorowe jako narzędzie rozwiązywania problemów Obszaru Funkcjonalnego Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów oraz Dobre praktyki wypracowania wspólnych kierunków rozwoju dla obszaru funkcjonalnego;
 • Porozumienie w sprawie wspólnej budowy Systemu informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego wroSIP (Powiat ziemski wrocławski, Powiatowy Zakład Katastralny) - za projekt: System Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego wroSIP jako narzędzie efektywnej współpracy partnerskiej;
 • Związek Gmin Regionu Płockiego za projekt: Utworzenie Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej.

Wyróżnienie specjalne:

 •  dla powiatu Bielsk Podlaski ? za realizowane w licznych partnerstwach projekty:Dualny system kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Nr 1 im. Marszałka Józefa Klemensa Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim;Współpraca szkoły z otoczeniem w zakresie kształcenia zawodowego;Nowy Model Rekrutacji ? partnerstwo na rynku pracy. ?Model komplementarnej współpracy publicznych służb zatrudnienia, niepublicznych instytucji rynku pracy i pracodawców w zakresie trafnej rekrutacji osób bezrobotnych, w tym osób niepełnosprawnych i powyżej 50 roku życia, na wolne stanowiska pracy?.
 • dla organizacji pozarządowej Federacja Organizacji Socjalnych woj. warmińsko-mazurskiego (FOSa), za projekt: Partnerstwo na rzecz podniesienia jakości życia osób starszych wraz z kluczowymi narzędziami; przyjazny sąsiad, ciepły telefon, udział w życiu społecznym, rzecznik praw osób starszych.