Uchwałą nr 728/16 z 10 maja  2016 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego przyjął Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 (wersja 8.0), zastępujący Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 (wersja 7.1) z dnia 12 kwietnia 2016 r.

W dokumencie min. zaktualizowano załącznik 5 o projekty  przewidziane do realizacji w ramach ZIT  SOM.

Zapraszamy do zapoznania >> na stronie RPO WZP <<

Załącznik nr. 5