Informacje o spotkaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne dotyczące aplikowania w ramach Działania 8.3 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego RPO WZ 2014–2020.

W dniu dzisiejszym tj. 29.12.2017r , w Urzędzie Miasta Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz, Prezydent Świnoujścia Janusz Żmurkiewicz  podpisali umowy o dofinasowaniu, ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, ważnych, z punktu widzenia rozwoju produktu turystycznego zachodniopomorskiego regionu i Miasta Świnoujście inwestycji.

Budowa nowych linii tramwajowych w Szczecinie, dzięki dofinansowaniu, na które Piotr Krzystek, prezydent Szczecina podpisał 21 grudnia 2017 roku umowę to także element budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. Nowa trasa w kierunku Mierzyna, torowisko na ulicy Szafera i sieć biegnąca nowym skrzyżowaniem al. Wojska Polskiego Arkońska będą służyły całej metropolii.

 Dzięki Zintegrowanym Inwestycjom Terytorialnym ulepsza się infrastruktura szczecińskiej metropolii. W piątek, 15 grudnia gmina Police należąca do Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego podpisała dwie umowy na dofinansowanie w ramach ZIT SOM. Za ponad 13 mln złotych policzanie przebudują wiadukt na ulicy Kuźnickiej i wybudują nowe ścieżki rowerowe łączące miasto z terenami przemysłowymi.

Przedstawiamy Państwu trzeci numer E-biuletynu w którym poruszone zostały bieżące informacje dotyczące realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

Poruszone zostały w nim następujące zagadnienia:

  • Szczecińska Kolej Metropolitalna .
  • Węzeł przesiadkowy  w Stargardzie.
  • Węzeł przesiadkowy  w Goleniowie.
  • E-autobusy  w Szczecinie.
  • Autobusy dla Polic 

>>>> Zapraszamy do lektury  E-biuletynu <<<< 

 

Po unijne fundusze sięgnęła Wspólnota Mieszkaniowa nr 161 w Szczecinie, która planuje głęboką termomodernizację budynku przy ulicy Potulickiej 19. Umowę gwarantującą dofinansowanie podpisał w piątek, 17 listopada 2017 roku marszałek województwa Olgierd Geblewicz i przedstawiciele beneficjenta: Krzysztof Gugała i Robert Matera.

Przedstawiamy Państwu drugi  numer E-biuletynu w którym poruszone zostały bieżące informacje dotyczące realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

Poruszone zostały w nim następujące zagadnienia:

  • Ogólnopolska konferencja w Szczecinie.
  • Węzeł przesiadkowy powstanie w Stargardzie.
  • Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w Szczecinie.
  • Stepnica beneficjentem ZIT

>>>> Zapraszamy do lektury  E-biuletynu <<<< 

 

Organizowany co roku Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu (ETZT) odbędzie się w dniach 16-22 września. Kampania promuje ekologiczne formy mobilności, takie jak środki transportu zbiorowego, rower, ruch pieszy oraz transport multimodalny (czyli łączenie różnych gałęzi transportu). Tematem przewodnim ETZT w roku 2017 jest hasło "Mobilność czysta, współdzielona i inteligentna".

W ostatnim dniu sierpnia do polickiej zajezdni autobusowej trafiły dwa nowe autobusy przegubowe Solaris Urbino 18. To pierwsze dwa, z pięciu nowych autobusów, jakie Spółka kupiła w tym roku. Pozostałe autobusy, trzy solowe Solarisy Urbino 12, dotrą do SPPK pod koniec września.

Autobusy zostały kupione w ramach projektu "Zakup taboru autobusowego niskoemisyjnego" współfinansowanego ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa II Gospodarka Niskoemisyjna, Działanie 2.2 Zrównoważona miltimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące skutki zmiany klimatu w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla SOM.