Po unijne fundusze sięgnęła Wspólnota Mieszkaniowa nr 161 w Szczecinie, która planuje głęboką termomodernizację budynku przy ulicy Potulickiej 19. Umowę gwarantującą dofinansowanie podpisał w piątek, 17 listopada 2017 roku marszałek województwa Olgierd Geblewicz i przedstawiciele beneficjenta: Krzysztof Gugała i Robert Matera.

Przedstawiamy Państwu drugi  numer E-biuletynu w którym poruszone zostały bieżące informacje dotyczące realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

Poruszone zostały w nim następujące zagadnienia:

  • Ogólnopolska konferencja w Szczecinie.
  • Węzeł przesiadkowy powstanie w Stargardzie.
  • Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w Szczecinie.
  • Stepnica beneficjentem ZIT

>>>> Zapraszamy do lektury  E-biuletynu <<<< 

 

Organizowany co roku Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu (ETZT) odbędzie się w dniach 16-22 września. Kampania promuje ekologiczne formy mobilności, takie jak środki transportu zbiorowego, rower, ruch pieszy oraz transport multimodalny (czyli łączenie różnych gałęzi transportu). Tematem przewodnim ETZT w roku 2017 jest hasło "Mobilność czysta, współdzielona i inteligentna".

W ostatnim dniu sierpnia do polickiej zajezdni autobusowej trafiły dwa nowe autobusy przegubowe Solaris Urbino 18. To pierwsze dwa, z pięciu nowych autobusów, jakie Spółka kupiła w tym roku. Pozostałe autobusy, trzy solowe Solarisy Urbino 12, dotrą do SPPK pod koniec września.

Autobusy zostały kupione w ramach projektu "Zakup taboru autobusowego niskoemisyjnego" współfinansowanego ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa II Gospodarka Niskoemisyjna, Działanie 2.2 Zrównoważona miltimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące skutki zmiany klimatu w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla SOM.

Działanie 8.3 RPO WZ 2014-2020 aktualizacja Listy projektów po procedurze odwoławczej, które uzyskały wymaganą liczbę punktów i zostały wybrane do dofinansowania w ramach konkursu nr RPZP.08.03.00-IP.02-32-K04/16

W związku z rozstrzygnięciem konkursu nr RPZP.08.03.00-IP.02-32-K04/16 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie wraz ze Stowarzyszeniem Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego publikuje zaktualizowaną po procedurze odwoławczej Listę projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów i zostały wybrane do dofinansowania.

 Ogłoszenie o naborze w ramach Działania 8.3

W związku z rozstrzygnięciem konkursu nr RPZP.08.03.00-IP.02-32-K20/17, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie wraz ze Stowarzyszeniem Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego publikuje Listę projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów i zostały wybrane do dofinansowania. Jednocześnie Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje informację o składzie Komisji Oceny Projektów dla rozstrzygniętego konkursu nr RPZP.08.03.00-IP.02-32-K20/17.

>>>> Wyniki naboru <<<<