11 kwietnia br. (wtorek) IP ZIT SOM wraz z Północną Izbą Gospodarczą w Szczecinie zorganizowała szkolenie na temat nowych środków unijnych dostępnych dla przedsiębiorców w. Jedna firma może aplikować o kwotę do 1 mln. zł. Konkurs przeznaczony jest dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw funkcjonujących na obszarze Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

Wspierane będą przedsięwzięcia polegające na wdrażaniu innowacji produktowych, procesowych i organizacyjnych, a także rozwiązań technologicznych poprzez inwestycje w grunty, budynki, budowle, maszyny i urządzenia, linie produkcyjne, wartości niematerialne i prawne.

Przedstawiono przedsiębiorcom główne założenia konkursu dla Działania 1.7 omówiono założenia Strategii ZIT SOM oraz procedurę wyboru projektów. Pracownik SSOM przedstawił  czynności przy ocenie wniosków oraz procedurę odwoławczą, natomiast przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego WZP omówił sposób wypełniania i konieczne procedury przy składaniu wniosków o dofinansowanie.

Podczas spotkania pracownicy instytucji zarządzającej i instytucji pośredniczącej odpowiadali na zadawane pytania.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami konkursu - szczegółowe informacje w poniższej prezentacji lub >>> informacji o całym naborze <<<

Załączniki:

1) Prezentacja ze szkolenia