Przedmiotem zapytania ofertowego jest usługa polegająca na kompleksowej organizacji i obsługi konferencji pn. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne jako impulsy dla zrównoważonego rozwoju" Szczecin, w terminie 6 - 8 sierpnia 2017 r. . Prosimy o zapoznanie się z zapytaniem >>> Zapytanie ofertowe 

Załącznik nr 1 - Opis Przedmiotu Zamówienia 

Dokumenty Załączniki do zapytania ofertowego edytowalne