Przedmiotem zapytania ofertowego jest  realizację Zadania pn. „Opracowanie Koncepcji zintegrowanej polityki informacyjno-promocyjnej w zakresie zrównoważonej mobilności i gospodarki niskoemisyjnej, wraz ze wskazaniem najbardziej pożądanych metod i kanałów komunikacji z mieszkańcami Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego (SOM) na wdrożenie spójnych i najbardziej efektywnych działań zwiększających poziom świadomości mieszkańców dotyczącej Strategii Zintegrowanych Inwestycji terytorialnych (ZIT)”  >>> Zapytanie ofertowe 

Załącznik nr 1 - Opis Przedmiotu Zamówienia 

Dokumenty Załączniki do zapytania ofertowego edytowalne