Przedmiotem zapytania ofertowego jest przygotowanie i przeprowadzenie dwudniowej usługi szkoleniowej z zakresu kwalifikowalność VAT w projektach unijnych .

Prosimy o zapoznanie się z zapytaniem >>> Zapytanie ofertowe 

Załącznik nr 1 - Opis Przedmiotu Zamówienia 

Dokumenty Załączniki do zapytania ofertowego edytowalne

Sprostowanie dotyczące OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA zapytania punkt 3 ppkt1