Przedmiotem zapytania ofertowego jest wykonanie i dostawa opracowania polegającego na opracowaniu koncepcji integracji systemów transportowych na terenie SOM.

Prosimy o zapoznanie się z zapytaniem >>> Zapytanie ofertowe 

Załącznik nr 1 - Opis Przedmiotu Zamówienia 

Dokumenty Załączniki do zapytania ofertowego edytowalne

Uwaga :

>>>> Sprostowanie do zapytania ofertowego nr 1/10/ZIT/SSOM/2017 na wykonanie i dostawę opracowania polegającego na opracowaniu koncepcji integracji systemów transportowych na terenie SOM. <<<<