Przedmiotem zapytania ofertowego jest opracowanie i wykonanie materiałów promocyjnych na potrzeby konferencji organizowanej przez biuro ZIT Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego pt. "Zintegrowane Inwestycje Terytorialne jako impulsy dla zrównoważonego rozwoju" . Prosimy o zapoznanie się z zapytaniem >>> Zapytanie ofertowe 

Załącznik nr 1 - Opis Przedmiotu Zamówienia 

Dokumenty Załączniki do zapytania ofertowego edytowalne