Przedmiotem zapytania ofertowego jest  kompleksowa organizacja i obsługa szkolenia kierowanego (w tym wynajem sali, catering oraz rekrutacja uczestników) do beneficjentów oraz potencjalnych beneficjentów Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

Prosimy o zapoznanie się z zapytaniem >>> Zapytanie ofertowe 

Załącznik nr 1 - Opis grupy docelowej 

Załącznik nr 2 - Opis Przedmiotu Zamówienia 

Dokumenty Załączniki do zapytania ofertowego edytowalne