Zapytanie dotyczy sukcesywnego dostarczania materiałów biurowych, papieru, tonerów i tuszy do drukarek na potrzeby IP  ZIT - Biura SSOM . Prosimy o zapoznanie się z zapytaniem >>> Zapytanie ofertowe 

Załącznik 1 do zapytania ofertowego - Opis przedmiotu zamówienia;>> Załącznik 1 

Dokumenty Załączniki do zapytania ofertowego edytowalne  

Załącznik cenowy do zapytania ofertowego edytowalny   

Wzór umowy