Dokumenty zatwierdzone przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia
04 lipca 2017 r. 

Strategia ZIT SOM

Załącznik nr 13.1 do Strategii ZIT SOM - Spojność dokumentu z wybranymi dokumentami strategicznymi i planistycznym

Załącznik nr 13.2 do Strategii ZIT SOM - Lista projektów strategicznych ZIT RPO WZ

Załącznik nr 13.3 do Strategii ZIT SOM - Lista komplementarnych projektów strategicznych ZIT POIIS

Załącznik nr 13.4 do Strategii ZIT SOM - Zestawienia graficzne inwestycji kluczowych

Załącznik nr 13.5 do Strategii ZIT SOM - Lista projektów do realizacji w ramach Kontraktu Terytolialnego WZ

Załącznik nr 13.6 do Strategii ZIT SOM - Lista proponowanych wskaźnikow produktu i rezultatu

Załącznik nr 13.7.1 do Strategii ZIT SOM - Raport z I cześci konsultacji społecznych

Załącznik nr 13.7.2 do Strategii ZIT SOM - Raport z II cześci konsultacji społecznych

Załącznik nr 13.8 do Strategii ZIT SOM - Koncepcja rozwoju transportu publicznego na obszarze objetym ZIT SOM

----------------------------           Opinie zgodności Strategii z umową partnerstwa        ------------------------

Opinia Ministra Rozwoju i  Finansów z 7 listopada 2017

Opinia Zarządu WZP jako Instytucji Zarządzającej RPO WZP z 02 października 2017 r.

Uchwała Walnego Zebrania SSOM nr 1 / II / 2017 z dnia 4 lipca 2017 r.

----------------------------           Strategie Archiwalne        ------------------------

Dokumenty zatwierdzone przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia
03 listopada 2016 r. 

Strategia ZIT SOM

Załącznik nr 13.1 do Strategii ZIT SOM - Spojność dokumentu z wybranymi dokumentami strategicznymi i planistycznym

Załącznik nr 13.2 do Strategii ZIT SOM - Lista projektów strategicznych ZIT RPO WZ

Załącznik nr 13.3 do Strategii ZIT SOM - Lista komplementarnych projektów strategicznych ZIT POIIS

Załącznik nr 13.4 do Strategii ZIT SOM - Zestawienia graficzne inwestycji kluczowych

Załącznik nr 13.5 do Strategii ZIT SOM - Lista projektów do realizacji w ramach Kontraktu Terytolialnego WZ

Załącznik nr 13.6 do Strategii ZIT SOM - Lista proponowanych wskaźnikow produktu i rezultatu

Załącznik nr 13.7.1 do Strategii ZIT SOM - Raport z I cześci konsultacji społecznych

Załącznik nr 13.7.2 do Strategii ZIT SOM - Raport z II cześci konsultacji społecznych

Załącznik nr 13.8 do Strategii ZIT SOM - Koncepcja rozwoju transportu publicznego na obszarze objetym ZIT SOM

----------------------------           Opinie zgodności Strategii z umową partnerstwa        ------------------------

Opinia Ministra Rozwoju i  Finansów z 2 grudnia 2016

Opinia Zarządu WZP jako Instytucji Zarządzającej RPO WZP z 14 grudnia 2016 r.

Uchwała Walnego Zebrania SSOM nr 1 / IV / 2016 z dnia 3 listopada 2016 r.

Dokumenty zatwierdzone przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia 
15 marca 2016 r. 

Strategia ZIT SOM

Załącznik nr 13.1 do Strategii ZIT SOM - Spojność dokumentu z wybranymi dokumentami strategicznymi i planistycznym

Załącznik nr 13.2 do Strategii ZIT SOM - Lista projektów strategicznych ZIT RPO WZ

Załącznik nr 13.3 do Strategii ZIT SOM - Lista komplementarnych projektów strategicznych ZIT POIIS

Załącznik nr 13.4 do Strategii ZIT SOM - Zestawienia graficzne inwestycji kluczowych

Załącznik nr 13.5 do Strategii ZIT SOM - Lista projektów do realizacji w ramach Kontraktu Terytolialnego WZ

Załącznik nr 13.6 do Strategii ZIT SOM - Lista proponowanych wskaźnikow produktu i rezultatu

Załącznik nr 13.7.1 do Strategii ZIT SOM - Raport z I cześci konsultacji społecznych

Załącznik nr 13.7.2 do Strategii ZIT SOM - Raport z II cześci konsultacji społecznych

Załącznik nr 13.8 do Strategii ZIT SOM - Koncepcja rozwoju transportu publicznego na obszarze objetym ZIT SOM

----------------------------           Opinie zgodności Strategii z umową partnerstwa        ------------------------

Opinia Ministra Rozwoju z 8 kwietnia 2016

Opinia Zarządu WZP jako Instytucji Zarządzającej RPO WZP z 26 kwietnia 2016

Uchwała Walnego Zebrania SSOM nr 9 / II / 2016 z dnia 15 marca 2016 r.

----------------------------           Strategie Archiwalne        ------------------------

Dokumenty zatwierdzone przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia 
18 stycznia  2016 r. 

Strategia ZIT SOM

Załącznik nr 13.1 do Strategii ZIT SOM - Spojność dokumentu z wybranymi dokumentami strategicznymi i planistycznym

Załącznik nr 13.2 do Strategii ZIT SOM - Lista projektów strategicznych ZIT RPO WZ< /a>

Załącznik nr 13.3 do Strategii ZIT SOM - Lista komplementarnych projektów strategicznych ZIT POIIS

Załącznik nr 13.4 do Strategii ZIT SOM - Zestawienia graficzne inwestycji kluczowych

Załącznik nr 13.5 do Strategii ZIT SOM - Lista projektów do realizacji w ramach Kontraktu Terytolialnego WZ

Załącznik nr 13.6 do Strategii ZIT SOM - Lista proponowanych wskaźnikow produktu i rezultatu

Załącznik nr 13.7.1 do Strategii ZIT SOM - Raport z I cześci konsultacji społecznych

Załącznik nr 13.7.2 do Strategii ZIT SOM - Raport z II cześci konsultacji społecznych

 

Dokumenty zatwierdzone przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia  
10 lipca 2015r. 

Strategia ZIT SOM

Załącznik nr 13.1 do Strategii ZIT SOM - Spojność dokumentu z wybranymi dokumentami strategicznymi i planistycznym

Załącznik nr 13.2 do Strategii ZIT SOM - Lista projektów strategicznych ZIT RPO WZ< /a>

Załącznik nr 13.3 do Strategii ZIT SOM - Lista komplementarnych projektów strategicznych ZIT POIIS

Załącznik nr 13.4 do Strategii ZIT SOM - Zestawienia graficzne inwestycji kluczowych

Załącznik nr 13.5 do Strategii ZIT SOM - Lista projektów do realizacji w ramach Kontraktu Terytolialnego WZ

Załącznik nr 13.6 do Strategii ZIT SOM - Lista proponowanych wskaźnikow produktu i rezultatu

Załącznik nr 13.7.1 do Strategii ZIT SOM - Raport z I cześci konsultacji społecznych

Załącznik nr 13.7.2 do Strategii ZIT SOM - Raport z II cześci konsultacji społecznych 

Załącznik nr 13.8 do Strategii ZIT SOM - Koncepcja rozwoju transportu publicznego na obszarze objetym ZIT SOM