Wciąż słyszysz o Funduszach Europejskich? Masz znajomych, którzy dzięki nim rozwinęli firmę, dostali pracę lub odbyli szkolenie? Dowiedz się jak zacząć korzystać z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, gdzie szukać dofinansowania, jakie warunki musisz spełnić, żeby dostać dofinansowanie i jak je zdobyć.

 

4. Dobierz odpowiednią formę finansowania

Pamiętaj, że Fundusze Europejskie to nie tylko dotacje. Doświadczenia perspektywy finansowej 2007-2013 pokazują, że wsparcie w postaci instrumentów finansowych warte jest dalszej rozbudowy jako rozwiązanie alternatywne w stosunku do dotacji bezzwrotnych.

Instrumenty finansowe wykorzystuje się w przypadku inwestycji finansowo wykonalnych, ale nie otrzymujących wystarczającego finansowania ze źródeł rynkowych. Mogą przyjąć formę pożyczek, gwarancji, kapitału i innych mechanizmów obciążonych ryzykiem.