Na posiedzeniu Zarządu Województwa w dniu 23.01.2017 r zostały przyjęte  zmiany regulaminów do działań:

1.11 - Tworzenie i rozbudowa infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego,

2.2 - Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego,

5.2 - Budowa i przebudowa dróg lokalnych (gminnych i powiatowych) w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

 

 

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 1.7 Inwestycje przedsiębiorstw w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego (SOM).

Numer naboru: RPZP.01.07.00-IZ.00-32-001/17

Zachęcamy do zapoznania sie z naborem Ogłoszenie o naborze dla Działania 1.7

Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie opublikował aktualizację Listy projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów i zostały wybrane do dofinansowania po procedurze odwoławczej w ramach konkursu nr RPZP.08.07.00-IP.02-32-K05/16 dla Działania 8.7 RPO WZ.

A w związku z zakończeniem oceny wniosków po procedurze odwoławczej w ramach konkursu nr RPZP.08.07.00-IP.02-32-K05/16, Działania 8.7, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie zamieszcza listę członków Komisji Oceny Projektów.

Ogłoszenie o naborze

Nie żyje prezydent Stargardu Sławomir Pajor. Zmarł niespodziewanie w środę 18 stycznia br. Miał 57 lat.

Polityczną karierę rozpoczynał w latach 90. Przez cztery lata był radnym, a także przewodniczącym Rady Miasta i Gminy Pyrzyce. Od 1998 do 2002 roku był radnym sejmiku wojewódzkiego. W 2002 roku wygrał swoje pierwsze wybory na prezydenta Stargardu.

Od 2015 roku był Wiceprzewodniczącym Zarządu Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. 

W trakcie jego prezydentury w podstargardzkim Kluczewie powstały zakłady firm Bridgestone czy Cargotec. Dzięki temu lokalnie spadło bezrobocie, a miasto przeżyło rozwój gospodarczy.

Sławomir Pajor zmarł w trakcie czwartej kadencji swojej prezydentury.

 

Źródło: Radio Szczecin

We wtorek 27 grudnia br. podpisano kolejne dwie umowy w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.  Gmina Miasto Szczecin  otrzyma unijne wsparcie na zakup nowych autobusów, a Gmina Police na budowę centrum przesiadkowego. 

Szczecin otrzyma finansowe wsparcie na zakup 20 fabrycznie nowych autobusów. Chodzi o dziesięć osiemnastometrowych, przegubowych i dziesięć "zwykłych", czyli 12 metrowych pojazdów. Ich szacunkowa wartość to 35 mln zł. Dofinansowanie wyniesienie 13,4 mln zł. Nowy tabor będzie kupowany i dostarczany do czerwca 2018 roku.

Gmina Police ze wsparciem eurofunduszy zbuduje nowe centrum przesiadkowe przy ul. Wyszyńskiego. Powstanie nowa nawierzchnia pętli, perony pętli, a także miejsca postoju autobusów, busów, taksówek i rowerów. Będą też wiaty, drogi manewrowe i ciągi pieszo-rowerowe. Projekt ma kosztować prawie 3,9 mln zł, a wsparcie unijne wyniesie ponad 3,2 mln zł. Koniec prac planowany jest na grudzień przyszłego roku. 

Informujemy, iż dniu 21 grudnia 2016 r. wiceminister rozwoju Witold Słowik zatwierdził zaktualizowany Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (v.1.12). Bieżąca zmiana dokumentu, została ograniczona do zał. 5 SzOOP, tzn. Wykazu Projektów Zidentyfikowanych. Zapraszamy do zapoznania się z aktualnym załącznikiem. <<< Załącznik 5. Wykaz projektów zidentyfikowanych przez właściwą instytucję w ramach trybu pozakonkursowego >>>

 

Dnia 21 grudnia br. podpisano pierwsze umowy o dofinansowanie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

Umowy podpisały należące do Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego gminy: Dobra Szczecińska i Stepnica. Jeszcze przed świętami ich budżety wzbogacą się o ponad 3 mln zł. Dzięki środkom RPO WZ 2014-2020 pokryją one koszty inwestycji drogowych. Inwestycja w Gminie Dobra zakończyła się październiku br., a prace w Gminie Stepnica potrwają do listopada przyszłego roku . Oba przedsięwzięcia dotyczą budowy i przebudowy lokalnych dróg.

3 listopada 2016 roku Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego została zmieniona przez Walne Zebranie członków. Z dniem 2 grudnia zmieniona Strategia została pozytywnie zaopiniowana przez Ministra Rozwoju i Finansów, a 14 grudnia 2016 pozytywna opinia została wydana przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

<<< Pełny tekst strategii >>>

W związku z trwającą oceną projektów w ramach działania 5.2 Budowa i przebudowa dróg lokalnych (gminnych i powiatowych) w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 informujemy  o wynikach oceny wstępnej projektów Gmina Dobra i Gmina Stepnica. 

Ogłoszenie o naborze