Walne Zebranie przedstawicieli Członków SSOM odbyło się 30 listopada 2015r. o godz.: 13.30,a o godz. 13:00 odbyły się obrady zarządu SSOM. Członkowie spotkali się w Starej Rzeźni w Szczecin na Łasztowni.

Do zagadnień poruszanych na Walnym Zebraniu należały min sprawy kierunków opracowywania i trudności przy pracach nad Strategią Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych SOM.

W dniach 26-27 października br. odbyło się spotkanie informacyjno-warsztatowe z wizytą studyjną w dzielnicy Mulnik- Świnoujście. W warsztatach wzięli udział koordynatorzy ZIT wszystkich JST należących do SOM jak i koordynatorzy PGN z gmin biorący udział w projekcie. 

16 września 2015r. Pan Dyrektor Roman Walaszkowski w imieniu Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego podpisał umowę z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju o dotacje na finansowanie kosztów funkcjonowania podmiotu realizującego Zintegrowane InwestycjeTerytorialne. Zadanie to jest realizowane w ramach projektu POPT.03.01.00-0001/15, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.