Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Działania 8.7, udostępnia w dniu 22.03.2016 r. zaktualizowany Regulamin konkursu nr RPZP.08.07.00-IP.02-32-K05/16 w wersji 1.1.

W Regulaminie nr RPZP.08.07.00-IP.02-32-K05/16 wprowadzono zmiany o charakterze doprecyzowującym, zgodnie z rejestrem zmian

W związku z zatwierdzeniem aktualnej Strategii ZIT SOM przez Walne zebranie Członków SSOM udostępnia w dniu dzisiejszym, tj. 23.03.2016 r.zaktualizowaną Strategię ZIT SOM z dnia 15 marca 2016 r. do konkursu nr  RPZP.08.07.00-IP.02-32-K05/16  >> Aktualna Strategia << 

 Ogłoszenie o naborze w ramach Działania 8.7

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Działania 8.3, udostępnia w dniu 22.03.2016 r. zaktualizowany Regulamin konkursu nr RPZP.08.03.00-IP.02-32-K04/16 w wersji 1.1.

W Regulaminie nr RPZP.08.03.00-IP.02-32-K04/16 wprowadzono zmiany o charakterze doprecyzowującym, zgodnie z rejestrem zmian

W związku z zatwierdzeniem aktualnej Strategii ZIT SOM przez Walne zebranie Członków SSOM udostępnia w dniu dzisiejszym, tj. 23.03.2016 r.zaktualizowaną Strategię ZIT SOM z dnia 15 marca 2016 r. do konkursu nr   RPZP.08.03.00-IP.02-32-K04/16  >> Aktualna Strategia << 

 Ogłoszenie o naborze w ramach Działania 8.3

Walne Zebranie przedstawicieli Członków SSOM odbyło się 30 listopada 2015r. o godz.: 13.30,a o godz. 13:00 odbyły się obrady zarządu SSOM. Członkowie spotkali się w Starej Rzeźni w Szczecin na Łasztowni.

Do zagadnień poruszanych na Walnym Zebraniu należały min sprawy kierunków opracowywania i trudności przy pracach nad Strategią Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych SOM.

W dniach 26-27 października br. odbyło się spotkanie informacyjno-warsztatowe z wizytą studyjną w dzielnicy Mulnik- Świnoujście. W warsztatach wzięli udział koordynatorzy ZIT wszystkich JST należących do SOM jak i koordynatorzy PGN z gmin biorący udział w projekcie. 

16 września 2015r. Pan Dyrektor Roman Walaszkowski w imieniu Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego podpisał umowę z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju o dotacje na finansowanie kosztów funkcjonowania podmiotu realizującego Zintegrowane InwestycjeTerytorialne. Zadanie to jest realizowane w ramach projektu POPT.03.01.00-0001/15, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.