W związku z rozstrzygnięciem konkursu nr RPZP.08.07.00-IP.02-32-K05/16, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie wraz ze Stowarzyszeniem Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego publikuje Listę projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów i zostały wybrane do dofinansowania.

Ponadto, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje, iż skład Komisji Oceny Projektów dla rozstrzygniętego konkursu, zostanie podany do publicznej wiadomości w momencie ogłoszenia ostatecznego rozstrzygnięcia dla protestów złożonych w odpowiedzi na ww. konkurs.

>>> Ogłoszenie o naborze dla Działania 8.7 <<< 

W związku z rozstrzygnięciem konkursu nr RPZP.08.03.00-IP.02-32-K04/16, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie wraz ze Stowarzyszeniem Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego publikuje Listę projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów i zostały wybrane do dofinansowania. Ponadto, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje, iż skład Komisji Oceny Projektów dla rozstrzygniętego konkursu, zostanie podany do publicznej wiadomości w momencie ogłoszenia ostatecznego rozstrzygnięcia dla protestów złożonych w odpowiedzi na ww. konkurs.

>>>> Ogłoszenie o naborze dla Działania 8.3 <<<< 

Już prawie 5,5 tys. mikro, małych i średnich firm skorzystało z produktów finansowych Inicjatywy JEREMIE wdrażanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego i z powodzeniem rozwija swoje biznesy, wzmacniając jednocześnie inwestycyjny potencjał regionu. Z 425 mln zł dostępnych środków unijnych wsparliśmy projekty warte ponad 1,5 mld zł, osiągając w ten sposób trzykrotną dźwignię finansową.

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 20 września 2016 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie zaktualizował Harmonogram przeprowadzania kolejnych faz oceny i wyboru wniosków do dofinansowania w ramach Działania 8.3 i 8.7 (w załączeniu). Zakres zmian dotyczy wydłużenia terminu dokonania oceny I fazy oceny merytorycznej. 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej (IP) w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020 informuje, iż 12.08.2016 r. zatwierdzona została zaktualizowana dokumentacja konkursowa w ramach naborów nr:

Marszałek Olgierd Geblewicz podsumował pierwszy rok realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Alokacja ogłoszonych do tej pory 43 konkursów to ponad 2,3 mld zł. - To był najtrudniejszy rok. Zamykaliśmy poprzednią perspektywę finansową i budowaliśmy system wdrażania RPO i wydatkowania środków - mówił na śniadaniu prasowym marszałek Geblewicz. Co za nami, co przed nami?

29 czerwca 2016 r. uchwałą nr 983/16 Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym 2014-2020 przyjął zmiany w Harmonogramie naborów wniosków o dofinasowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 na 2016 rok.

Z dniem 29.06.2016 IZ RPO WZ przyjęła Regulamin Komisji Oceny Projektów Programu Regionalnego w ramach instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych uchwałą Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego nr 991/16.

Regulamin Komisji Oceny Projektów Programu Regionalnego w ramach instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych ( PDF - 0,6 MB)

Oświadczenie członka komisji oceny projektów o rzetelności, bezstronności i poufności (PDF 0,3 MB)