Uprzejmie informujemy, iż w dniu 20 września 2016 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie zaktualizował Harmonogram przeprowadzania kolejnych faz oceny i wyboru wniosków do dofinansowania w ramach Działania 8.3 i 8.7 (w załączeniu). Zakres zmian dotyczy wydłużenia terminu dokonania oceny I fazy oceny merytorycznej. 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej (IP) w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020 informuje, iż 12.08.2016 r. zatwierdzona została zaktualizowana dokumentacja konkursowa w ramach naborów nr:

Marszałek Olgierd Geblewicz podsumował pierwszy rok realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Alokacja ogłoszonych do tej pory 43 konkursów to ponad 2,3 mld zł. - To był najtrudniejszy rok. Zamykaliśmy poprzednią perspektywę finansową i budowaliśmy system wdrażania RPO i wydatkowania środków - mówił na śniadaniu prasowym marszałek Geblewicz. Co za nami, co przed nami?

29 czerwca 2016 r. uchwałą nr 983/16 Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym 2014-2020 przyjął zmiany w Harmonogramie naborów wniosków o dofinasowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 na 2016 rok.

Z dniem 29.06.2016 IZ RPO WZ przyjęła Regulamin Komisji Oceny Projektów Programu Regionalnego w ramach instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych uchwałą Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego nr 991/16.

Regulamin Komisji Oceny Projektów Programu Regionalnego w ramach instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych ( PDF - 0,6 MB)

Oświadczenie członka komisji oceny projektów o rzetelności, bezstronności i poufności (PDF 0,3 MB)